В пъти по-бързо се движи сеитбата на пролетниците тази година » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

В пъти по-бързо се движи сеитбата на пролетниците тази година

Акценти

  • Към 21.03.2019 г. площите заети с тритикале са с 20,6% по-малко спрямо година по-рано

Към момента с маслодаен слънчоглед вече са заети 704 930 дка.

Данните сочат, че към 21 март 2019 г. площите за реколтиране с пшеница, ечемик, маслодайна рапица и ръж са намалели спрямо отчетените година по-рано. Разликата е от 0,3% до 7,1%. Драстично е намалението на площите заети с тритикале. Те са с 20,6% по-малко. По-сериозно увеличение е отчетено на площите с пшеница, ечемик и рапица, които са подхранени с азотни минерални торове или са третирани с хербициди.

Към разглежданата дата сеитбата на пролетни култури се движи в пъти по-бързо спрямо година по-рано. Забавяне има само при лещата.

Сравнявайки засетите площи към 22.03.2018 г. и 21.03.2019 г. измененията на годишна база са, както следва:

  • Маслодаен слънчоглед – увеличение от 19 160,4%;
  • Царевица за зърно – увеличение от 701,2%;
  • Пролетен ечемик – увеличение от 515,6%;
  • Овес – увеличение от 405,7%;
  • Фуражен грах – увеличение от 159,4%;
  • Картофи – увеличение от 928,3%;
  • Градински грах – увеличение от 997,5%;
  • Леща – намаление от 58,0%.
 

Сродни публикации