В Плевен ще се извърши заснемане на земеделските парцели » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

В Плевен ще се извърши заснемане на земеделските парцели

Акценти

  • Вече са заснети 43 720 кв. км. или близо 40% от територията на страната

Този месец „Зелената архитектура“ става обект на внимание за Съвета на министрите на земеделието.

Среща на земеделските производители се проведе в Плевен. По време на събитието стана ясно, че „Зелената архитектура“ ще бъде във фокуса на Съвета на министрите на земеделието в ЕС през април.

В „Зелената архитектура“ попадат набор от екологични изисквания, които земеделските стопани трябва да спазват. Освен това всички страните в ЕС ще трябва да създадат еко схеми за директни плащания. За целта е необходимо да бъдат взети под внимание националните особености на всяка от държавите-членки. Еко схемите следва да бъдат доброволни за земеделските стопани. Цели 30% от средствата по Развитие на селските райони (РСР) са обвързани с еко и климат плащания.

По време на мероприятието земеделските стопани получиха повече информация относно държавните помощи за 2019 г. Дискутирани бяха теми, засягащи Схемите за директни плащания, Държавните помощи, Националната програма по пчеларство за периода 2020 – 2022 г., проведените проверки в животновъдните обекти. Обсъдени бяха и въпроси свързани с биопроизводството и белите петна.

идентификация на земя

За нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели тази година ще се извърши заснемането на територията в област Плевен.

Вече са заснети 43 720 кв. км. или близо 40% от територията на страната. Сателитните и самолетните снимки трябва да подпомогнат актуализацията на Цифровата ортофотокарта.

 

Сродни публикации