В Плевенско няма критични ситуации по поречието на реките » Съвети в земеделието

април 13, 2024

В Плевенско няма критични ситуации по поречието на реките

Акценти

  • Няма засегнати населени места от вредно въздействие на водите на река Дунав

Нивото на Дунав остава под праговете за внимание.

Заради валежите от последното денонощие се е повишило нивото на някои реки у нас. Днес не са постъпили данни за аварийни ситуации и критични участъци по поречието на реките Искър, Вит и Осъм за територията на област Плевен. Реките на територията продължават да текат в речните с легла, пише ИА „Фокус“.

Нивото на река Дунав остава под праговете за внимание. Няма подадени сигнали за критични ситуации във връзка с водното ниво на реката и вредното въздействие на водите. По язовирните стени, съоръженията към тях, критичните участъци по дигите и укрепителните съоръжения ситуацията е спокойна. Няма засегнати населени места от вредно въздействие на водите, обясняват експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“.

 

Сродни публикации