В Област Хасково заявените биволи за директно подпомагане нараства близо два пъти и половина » Съвети в земеделието

април 22, 2024

В Област Хасково заявените биволи за директно подпомагане нараства близо два пъти и половина

Акценти

  • За кампания 2018 в Хасковска област по СЕПП са заявени над 37% от площите с памук в страната

В Област Хасково заявеният брой биволи за директно подпомагане нараства близо два пъти и половина.

През 2018 г. тук се отглеждат над 8% от биволите в страната. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Хасково. Той подчерта, че за периода 2014 – 2018 г. е налице съществено увеличение на подкрепата за животновъдството в Хасковско.

При говедата увеличението е с около 29%.

При общия брой овце-майки и кози-майки – с 9%. По думите му, аграрният отрасъл има важно значение за икономиката на областта. През 2018 г. той формира близо 9% от общата Брутна добавена стойност, създадена от всички отрасли, което е над средното за страната. Доц. Иванов отбеляза, че за периода 2014-2019 г. земеделските производители в област Хасково са получили финансова подкрепа в размер на 832 млн. лв. Това е близо 5,5% от общо предоставения публичен ресурс в сектор “Земеделие”.

Заместник-министърът на земеделието изтъкна, че през 2019 г. в областта са отглеждани 10% от зеленчуците и 8%  от трайните насаждения в страната. Към момента площите със зеленчуци в района са се увеличили три пъти и половина в сравнение с 2014 г. Тези с трайни насаждения и технически култури – респективно с 18% и 10%.

“За кампания 2018 в Хасковска област по СЕПП са заявени над 37% от площите с памук в страната. Насажденията с памук в района са се увеличили над шест пъти повече спрямо 2014 г.”, каза Иванов.

Той допълни, че за същата година по СЕПП са заявени близо:

  • – 38%  пъпеши;
  • – 20% са тези с тютюн;
  • – над 17% с винени лозя и дини.

Пред около 200 земеделски производители от Хасковско бяха представени предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Експертите на МЗХГ ги запознаха с хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика след 2020 и новите моменти в тазгодишната кампания по директни плащания.

На събитието беше разяснена и промяна в приема по ПРСР 2014-2020 г. за:

  • – подмерките 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, която е част от целевия прием, насочен към сектор “Животновъдство” ;
  • – 4.1.2 “Инвестиции в земеделските стопанства по Тематичната програма за развитие на малки стопанства”.

При тях отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване. Целта на изменението е облекчаване на земеделските стопани при кандидатстване.

 

За автора

Сродни публикации