В областта на агроекологията фермерите ще бъдат подпомагани по 10 мерки » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

В областта на агроекологията фермерите ще бъдат подпомагани по 10 мерки

В периода от 2014 до 2020 г. фермерите, които прилагат екологично земеделие и животновъдство, ще бъдат подпомагани по 10 мерки. Те са заложени в бъдещата програма за селските райони и схемата на директните плащания и ще бъдат финансирани от еврофондовете и от националния бюджет.
Това съобщи зам. министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов на днешния форум, посветен на развитието на ефективна зелена икономика в държавите по поречието на Дунав, организиран от международната природозащитна организация WWF.
Освен досега отпусканите субсидии за залесяване в горите след 2014 г. ще има специална мярка за насърчаване на екологичните горски стопанства, посочи Абазов. Евросредствата ще се отпускат на държавните структури и на частните фирми, които въвеждат екологични практики за опазване на биоразнообразието и дивеча, за борба с ерозията и др.
Широка подкрепа ще имат и стопаните, чиито земи попадат в екологичната зона НАТУРА. Досега субсидиите се изплащаха само на собствениците на земеделски земи. През новия период подобна подкрепа ще има и за опазването на горите, попадащи в екомрежата, съобщи зам.министър Абазов.
Разширява се помощта и по мярката за агроекология, като се предвиждат специални субсидии за стопаните, които се занимават с биоживотновъдство. Поради високите изисквания към фермерите досега стопаните почти не кандидатстваха за подобно подпомагане.
От името на кабинета министърът на околната среда и водите Искра Михайлова посочи, че ще бъдат подготвени общи критерии за екологична оценка на проектите, които да облекчат работата на администрацията и получателите на субсидии.
Тези критерии ще се прилагат от всички министерства, които усвояват еврофондове. За да е максимално полезна на бизнеса, администрациятао обещава при подготовката на бъдещите програми да търси помощта на неправителствените и браншови организации.
Агроминистерството предвижда и значителни инвестиции за дейности, свързани с опазването на водата, очистването на почвата от въглероден диоксид и други вредни въздействия, посочи още зам. министър Абазов.
При директните плащания 30% от субсидиите ще се дават на фермери, извършвали дейности по опазване на околната среда. Този процент е законово установен и ще бъде задължителен за всички, припомни зам. министърът.
Освен редуване на културите, ще се насърчава и преминаването от отглеждането само на един вид култури към разнообразяване към повече раститетелни видове.
Приоритетно ще се подпомагат и проектите в областта на напоителните системи, а също и инвестициите в енергийни култури.

 

За автора

Сродни публикации