В Ловешко обявиха първично огнище на Инфлуенца по птиците » Съвети в земеделието

юли 19, 2024

В Ловешко обявиха първично огнище на Инфлуенца по птиците

Акценти

  • Фуражите и суровините за приготвянето им следва да се съхраняват в закрити помещения

Предвидено е да бъдат извършени клинични прегледи на пернатите в предпазната и наблюдаваната зона

Ново огнище на заболяването Инфлуенца по птиците (Н5) беше констатирано в регистриран животновъден обект в село Лисец, общ. Ловеч, обл. Ловеч. От Българската агенция по безопасност на храните информираха, че пробите са потвърдени на 13 март (сряда). Те са били изпратени за изследване от Националната референтна лаборатория към Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ).

В животновъдния обект са засегнати патици мюлари. Предстои да бъдат приложени всички законово допустими мерки, за да се осъществи контрол и да се ликвидира заболяването. В Заповед № РД 11-528 от 13 март 2019 г. са разписани мерките за ликвидиране на огнището и недопускане разпространението на инфекцията сред другите пернати в района.

Предвидено е всички птици, които се отглеждат в засегнатия обект да бъдат умъртвени по хуманен начин, а след това и унищожени. Обектът следва да бъде почистен и дезинфекциран. Предпазната зона около стопанството е 3 километра, а наблюдаваната – 10. Недопустими са още търговията и движението на птици и продукти от тях в и от предпазната и наблюдаваната зона. Тези забрани важат и за транспортирането на яйца за разплод. Забранено е разселване на птици за подновяване на дивечовия запас.

Чрез епизоотично проучване се търсят причините за възникване на заболяването. Очаква се да бъде свикана и комисия. Със съдействие от страна на кметовете на населените места следва да бъде извършено обхождане на обектите с цел провеждане на клинични прегледи. При съмнение за заболяване, подадени сигнали за такова или смъртност, ще бъдат взимани проби.

Фуражите и суровините за приготвянето им следва да се съхраняват в закрити помещения. По този начин може да се предотврати диви пернати да заразят фуража, а чрез него и питомните птици.

В интернет страницата на БАБХ е публикуван линк към интерактивна карта с огнищата на заболяването Инфлуенца по птиците.

 

Сродни публикации