В Кюстендил е издадена заповед във връзка с предстоящата кампания за изкупуване на череши » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

В Кюстендил е издадена заповед във връзка с предстоящата кампания за изкупуване на череши

Кметът на Кюстендил издаде заповед във връзка с предстоящата кампания за изкупуване на череши. В заповедта са включени всички изисквания относно брането, изкупуването и охраната на черешовата продукция. Във връзка с предстоящата кампания трябва да бъдат определени местата за изкупуване на черешите. Тази дейност е вменена на кметовете на селата и на Дирекция „Икономически дейности”. Подаването на заявления за разкриване на пунктове ще става от началото на месец юни, след заплащането на съответната такса. Изкупуването на черешите трябва да става само след представен документ за собственост или наем на черешовите градини и при издаване на документ по Закона за счетоводството. Самото изкупуване ще става за времето от 9.00 до 22.00 часа, а брането на черешите ще бъде от 8.00 до 20.00 часа.

 

За автора

Сродни публикации