Знаете ли в какво могат да се превърнат растителните отпадъци » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Знаете ли в какво могат да се превърнат растителните отпадъци

Акценти

  • Биорафинерията Agraloop се занимава с обработката и превръщането на хранителни отпадъци в естествени влакна

И нека боклука стане суровина

Компанията Circular Systems S.P.C., която е създадена със социална цел е фокусирана към разработването на иновативни кръгови и регенеративни технологии. Това означава, че фирмата се стреми да постигне нулеви отпадъци при производството и дори регенеративно въздействие върху природата. В иновативния си подход те съчетават ефективни подходи за деконструкция и най-модерните възможнистратегии за създаване на нови материали. По този начин се стремят да помогнат за намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Биорафинерията Agraloop, която е разработена от компанията се занимава с обработката и превръщането на хранителни отпадъци в естествени влакна. За целта се използват кори от банани, листа от ананас, кора от захарна тръстика, конопени и ленени стъбла. Производствените технологии на компанията могат да превърнат тези материали в до 250 млн. тона влакна годишно. Това количество надскача световното търсене не веднъж, а цели два пъти и половина. Иновативната технология Agraloop дава възможност на земеделските стопани при закупуването й да си осигурят и допълнителен начин за печелене на пари. Отпадъците, които обикновено биха изхвърлили могат да се използват за производството на влакна или пък могат да бъдат компостирани.

Макар Agraloop да е нова технология тя ни връща назад във времето, когато влакната са били произвеждани основно от естествени източници. През 1960 г. 97 % от влакната за производството на дрехи са били с естествен произход. За съжаление днес тази цифра е едва 35 %. Все повече обаче нараства потребителската осъзнатост, че изкуствените материали не са най-добрата алтернатива.

Agraloop

Създателите на биорафинерията са на мнение, че всички индустрии днес трябва да се променят и по своята същност да станат регенеративни. Така не само ще се осигури устойчивост в производството, ще се увеличи печалбата, но и ще нараснат драстично ползите за околната среда. Ограничените ресурси на Земята вече няма да са проблем.

 

Сродни публикации