В земеделието трябва да има баланс » Съвети в земеделието

април 25, 2024

В земеделието трябва да има баланс

Акценти

  • Важно е да се използват наличните възможности за разширяване на сътрудничеството

Подкрепата между държавите е важна за развитието на отрасъла

Дванадесетата годишна работна среща на министрите на земеделието от държавите от Югоизточна Европа се проведе на 15 ноември 2018 г. Тя беше в гр. Струга, Република Македония. В нея участва и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.

Срещата беше открита съвместно от Люпчо Николовски, министър на земеделието, горите и водното стопанство на Република Македония, Кочо Ангюшев, заместник министър-председател на Република Македония и Бобан Илич, генерален секретар на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа.

Беше коментиран напредъка постигнат по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. по отношение на страните от Западните Балкани. Министър Порожанов препотвържди поетите конкретни ангажименти и инициативи по вече заявената подкрепа от страна на ЕС за бъдещата перспектива за Западните Балкани. Страната ни ще продължава да подкрепя съседните държави и в бъдеще. Така ще се постигнат общите цели. Ще се реализира и заложената общоевропейска стратегия за Западните Балкани. Всеобщите стремежи са за поддържането на конкурентоспособен и устойчив отрасъл. В него трябва да има баланс между опазването на околната среда, икономическия растеж и социалната отговорност, и повишаване на жизнения стандарт на заетите в селското стопанство.

Важно е да се използват наличните възможности за разширяване на сътрудничеството. Това може да се случи чрез активизиране на отделните държавни институции, на контактите между представителите на бизнессредите. Нужно е и да се идентифицират конкретните области и проекти от взаимен интерес.

ОСП

Бъдещето на Общата селскостопанска политика също намери своето място в дискусията.  Бяха разисквани и перспективите за разширяване и зъдолбочаване ангажираността на ЕС със Западните Балкани. Страните направиха преглед на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа в секторите „Земеделие“ и „Храни“, в контекста на Постоянната работна група за регионално развитие на селските райони в Югоизточна Европа.

 

Сродни публикации