В Добричко вече реколтират царевицата » Съвети в земеделието

март 01, 2024

В Добричко вече реколтират царевицата

Акценти

  • От обработените до момента площи с царевица е отчетен среден добив от декар в размер на 742 кг.

Тази година заетите площи с фуражната култура и добивите от тях са повече

Реколтирането на царевица започна вече в различни райони на страната. Не останаха по-назад и стопаните в Добричко. Там до момента са отчели по-висок добив спрямо количествата прибрани през изминалата година.

Само за сравнение от обработените до момента площи с царевица е отчетен среден добив от декар в размер на 742 кг. За изминалата година стойностите са били по-ниски, а именно 605 кг/дка.

Общо заетите с културата площи в областта са около 1 015 000 дка. До сега са обработени около 4 % от тях. Добитото количество царевица се равнява на 25 460 тона. Най-висок среден добив отчитат в землищата на селата Каварна и Тервел. Там той достига 800 кг/дка.

 

 

Спрямо данните за изминалата година заетите с царевица площи сега са се увеличили. През 2017 г. те са били 939 400 дка.

 

Сродни публикации