В град Попово ще се проведе семинар по ос 4 от ПРСР » Съвети в земеделието

юни 22, 2024

В град Попово ще се проведе семинар по ос 4 от ПРСР

Утре, 21 Ноември 2012 г. – сряда, в заседателната зала на общински съвет в град Попово от 11:00 часа ще се проведе информационен семинар от кампанията за „Представяне на добри практики за прилагането на мерките по ос 4 ЛИДЕР от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.)”. Целта на срещата е да се популяризира и подобри нивото на информираност на заинтересованите лица и групи относно възможностите, които дават мерките от ос 4 Лидер. Събитието има за цел да насърчи хората да поемат инициативи, да задават въпроси и да търсят отговорите им. Целта е да се открие начин, как може да се направи привлекателно за живеене и работа всяко населено място, както и да се обмени опит и информация между участниците.

Лектори от МИГ Попово ще запознаят присъстващите със значението на подхода ЛИДЕР, за насърчаване устойчивото развитие на селските райони и за това, какво е местна инициативна група и как такива групи вече успешно работят в страната.

 

За автора

Сродни публикации