В България вече има 35 МИГ-а » Съвети в земеделието

май 29, 2024

В България вече има 35 МИГ-а

За отминалия програмен период на ЕС, България прилага за първи път програмата ЛИДЕР. Това заяви Светлана Александрова, и.д. директор на Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните. Тя посочи, че в другите страни членки на ЕС, от които има представители на днешния семинар по програмата я прилагат от много по-рано. „В България ЛИДЕР се прилага от края на 2011 година, вече са създадени 35 местни инициативни групи /МИГ/ със съответните стратегии и проекти. Във Варненско те са особено активни, достатъчно е да споменем МИГ Аксаково – Девня. Идеята на МИГ–а е децентрализирания подход – т.е. идеите да идват отдолу нагоре – това е ценното”, посочи Светлана Александрова. Според нея този модел е реализируем на практика защото, когато се създаде една МИГ, от хора, които имат инициативата и това е заложено и мобилизират човешки и финансови ресурси , направят си една добра стратегия, което е много важно, създадат проекти, които се реализират в съответните групи от хората от общността. „От научените уроци до сега ние виждаме, че сме успели в това начинание, особено по реализацията на малки проекти към програмата”, подчерта Светлана Александрова. Тя допълни, че през изминалия програмен период средствата за България по програмата са били в размер на 78 милиона евро. Очакванията за периода 2014 – 2020 година парите да достигнат до 130 милиона евро. „Това обаче е бюджет, който все още не е официално одобрен. За изтеклия период сме усвоили 2.6 % от бюджета на програмата, а за следващия е 5 %, което ще позволи да имаме повече МИГ-а”, уточни Светлана Александрова.

 

За автора

Сродни публикации