В Бургаско ще има санкционирани земеделски стопани » Съвети в земеделието

юни 21, 2024

В Бургаско ще има санкционирани земеделски стопани

Акценти

  • Предстои да бъдат съставени три акта по Закона за пчеларството и да бъдат наложени глоби

По един подаден сигнал има доказан подмор, но той не е в резултат от растителнозащитни дейности.

В Областна дирекция по безопасност на храните – Бургас досега са подадени 5 сигнала за нерегламентирано пръскане на земеделските площи, причинило смъртност при пчелите.

Експерти от отдел „Растителна защита” към ОДБХ – Бургас коментират, че само един от тях е бил действиетелен. Предстои да бъдат съставени три акта по Закона за пчеларството. Те ще са на трима земеделски производители. Доказано е, че пчелите са загинали в резултат от нерегламентирано пръскане на посеви.

Следва глобата да бъде съобразена с предвидената в закона санкция. За юридическите лица тя е от 8 000 до 10 000 лв. В единият от случаите става въпрос за физическо лице, което ще бъде санкционирано с между 4 000 до 5 000 лв.

За останалата част от подадените сигнали не е установен подмор на пчели. По един от случаите обаче е доказан такъв, но той не се дължи на изпълнени растителнозащитни практики. Инспекторите ще продължат с проверките, за да се проследи спазват ли се изискванията на  Закона за пчеларството и Наредба №13.

 

Сродни публикации