В Благоевградско ще третират площите срещу плевели » Съвети в земеделието

май 23, 2022

В Благоевградско ще третират площите срещу плевели

Акценти

  • Ще се използва продукт, който не е токсичен за пчели и риби

Растителнозащитните мероприятия ще започнат от утре, 31 май 2019 г.

Предстои третиране на площите в района на гарите в Симитли и Черниче. Пръскането ще бъде срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Предвидено е растителнозащитните мероприятия да обхванат железопътната инфраструктура на 6 метра от двете страни на жп линията. Карантинният срок е 30 дни.

По данни на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ ще се използва продукт, който не е токсичен за пчели и риби. Въпреки това пчеларите трябва да спазят изискванията на Наредба №13 от 2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства. Препаратът е включен в списъка на разрешените на пазара продукти за растителна защита.

Третирането ще се извърши по график. В участъка гара „Благоевград“ – Симитли то ще започне на 31 май и ще продължи до 3 юни. На гарите „Симитли“  и „Симитли“ – Черниче ще се пръска на 30 май.

 

Сродни публикации