Въпроси свързани с растителната защита събраха родни и чужди експерти » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Въпроси свързани с растителната защита събраха родни и чужди експерти

Акценти

  • По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за организиране на обучения

Експерти от България и Северна Македония ще обменят опит.

Вчера, на 10 април, се проведе среща относно практиките за растителна защита. В нея участваха експерти на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и на Министерство на земеделието, горите и управление на водите на Република Северна Македония.

Тема на дискусията бяха възможностите за развитието на взаимното сътрудничество и обмяната на опит. Те следва да са насочени в областта на растителното здраве, фитосанитарната инспекция и продуктите за растителна защита и торовете.

По време на срещата бяха обсъдени и възможностите за организиране на обучения. Те разбира се също ще са в областта на растителната защита. Дискутирана беше и идеята за провеждането на ежегодни експертни срещи между компетентните органи на двете държави в областта на растителното здраве.

 

Сродни публикации