Външната търговия с основните земеделски култури към днешна дата » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Външната търговия с основните земеделски култури към днешна дата

Акценти

  • Към 26 юни 2019 г. се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница (с по 0,3%) и рапица (с 0,8%)

Наблюдава се намаление на експорта при пшеницата, ечемика и рапицата спрямо предходната година.

През последната седмица на пазарния сезон през пристанището не са преминавали товари с трите култури.

По оперативни данни, през изтеклата 2018/19 пазарна година през Пристанище Варна са изнесени:

  • 1 438,2 хил. тона пшеница;
  • 120,1 хил. тона рапица;
  • 32,3 хил. тона ечемик.

През 2018/19 г. не е регистриран износ на пшеница, ечемик и рапица – реколта 2018 от „Пристанище Бургас“ ЕАД.

Външна търговия с основни земеделски култури

Основни зърнени и маслодайни култури – царевица и слънчоглед

Общо изнесеното количество царевица през Пристанище Варна от септември 2018 г. до 30 юни 2019 г. възлиза на 580,3 хил. тона. Това е с 32,2% повече на годишна база.

Същевременно, износът на слънчоглед през порта е с 59,7% по-нисък. За поредна седмица не са преминавали товари за експорт.

До момента не е осъществен износ на царевица и слънчоглед – реколта 2018 през „Пристанище Бургас“ ЕАД, опериращо на терминал Бургас – Изток 1.

През последните няколко години Пристанище Варна формира около 50% от общия експорт на пшеница и
царевица и около 30% от този на ечемик, слънчоглед и рапица.

През пазарната 2018/19 година не е отчетен внос на зърнени и маслодайни култури през наблюдаваните пристанищни терминали във Варна и Бургас.

Към 26 юни 2019 г. се наблюдава леко повишение на средните изкупни цени на хлебна и фуражна пшеница (с по 0,3%) и рапица (с 0,8%). Изкупните цени на царевицата и слънчогледа остават без промяна на седмична база.

Годишното увеличение на цените на слънчогледа, рапицата и пшеницата е от 1,2% до 16,8%, най-съществено при хлебната пшеница, докато царевицата и ечемикът леко са поевтинели, съответно с 4,5% и 5,7%.

В края на месец юни 2019 г. пресните картофи и черешите, предлагани на тържищата в страната, поевтиняват на седмична база, респективно със 7,1% и 8,4%. Средната цена на едро на ябълките се покачва с 6%, докато тези на оранжерийните и вносните домати се задържат на нивата от предходната седмица.

Сравнявайки със същия период на миналата година, оранжерийните домати се търгуват с 1,9% по-евтино, а ябълките – с 42,6%. При черешите е налице с 16,2%-но поскъпване на годишна база.

 

За автора

Сродни публикации