Възражения по публикуваната предварителна оценка на критериите за подбор по подмярка 4.1 ще се разглеждат само ако са подадени до 21 август » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Възражения по публикуваната предварителна оценка на критериите за подбор по подмярка 4.1 ще се разглеждат само ако са подадени до 21 август

Държавен фонд „Земеделие” информира, че няма да бъдат взети под внимание подадените след 21.08.2015 г. молби за преразглеждане на извършената предварителна проверка за съответствие с критериите за подбор на проектите по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 г.

 

За автора

Сродни публикации