Възможно е до началото на октомври да започне изготвянето на наредбите към мерките от ПРСР 2014 - 2020 » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Възможно е до началото на октомври да започне изготвянето на наредбите към мерките от ПРСР 2014 – 2020

Има възможност до началото на октомври да започне разписването на наредбите, които касаят условията и реда за прилагането на конкретните мерки в новата ПРСР, съобщи Таня Дъбнишка, експерт от Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). По думите й, министърът на земеделието и храните Васил Грудев си е поставил за цел в периода на неговото управление да започне реално тяхното разписване. ''Промените в Закона за подпомагане на земеделските производители са необходими, тъй като чрез тях се въвеждат всички нови схеми, които ще бъдат прилагани в страната ни в началото на 2015г., т.е. за кампания по Директните плащания за 2015г., които са резултат от новата Обща селскостопанска политика'', посочи Таня Дъбнишка. Тя обясни, че някои от новите схеми са задължителни, някои от тях страната ни доброволно трябва да прилага и нотифицира като такива, трябва да бъдат включени в Закона за подпомагане на земеделските производители, както и всички новости около дефиницията за активен фермер, трябва да бъдат отразени и минималните прагове на стопанствата, които ще са допустими. ''Схемите трябва да са уредени преди старта на кампанията по заявленията за Директни плащания 2015г. Тоест, през месец февруари всички земеделски производители трябва да са информирани, да са научили какви са им новите условия, новите изисквания, за да може да стартират спокойно кампанията от 1 март 2015г. и да не сме свидетели същата ситуация от кампания 2014г., когато, при хода на стартирала кампания, многократно се сменяха някои наредби», каза още Таня Дъбнишка.

 

За автора

Сродни публикации