Възможност доставките по училищните схеми да се извършат еднократно » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Възможност доставките по училищните схеми да се извършат еднократно

Акценти

  • Децата трябва да получат наведнъж тонове храна, полагаща им се за двата месеца на извънредното положение

Децата и учениците могат да получат еднократно полагащите им се доставки за периода 13 март – 13 май 2020 г по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

Тази възможност се предоставя в съответствие с решение на МС и в отговор на препоръките на ЕК към страните – членки за взимане на гъвкави решения относно прилагането на двете схеми на национално ниво. Прилагането на европейските схеми се рестартира след като доставките бяха временно прекратени заради пандемията от коронавирус и затварянето на училищата у нас. Мярката има социално-икономически ефект и цели да подпомогне както семействата на децата, така и производителите на плодове, зеленчуци и млечни продукти.

Двете схеми ще се прилагат в съответствие с правилата за допустимост, качество на продуктите и контрол на разходите.

Продуктите ще се доставят в училищата и ще се раздават от директорите на родителите по предварително изготвени списъци. Ако директорите не могат да създадат нужната организация, семействата ще получат продуктите със съдействието на МЗХГ чрез Държавните горски предприятия.

Пакетите ще съдържат:

  • – плодове;
  • – зеленчуци;
  • – сирене;
  • – кашкавал.

Доставките до учебните заведения ще бъдат извършвани, както и преди обявяването на извънредно положение – от одобрените заявители.

Бюджетът по схемата „Училищен плод“ е над 13, 655 млн. лв. По схемата „Училищно мляко“ са над 15, 863 млн. лв.

По първата схема през тази учебна година децата получават до 46 доставки, а по втората – до 50 доставки. До момента и по двете схеми изпълнението е близо 70%. Това означава, че до края на учебната година остават да бъдат извършени оставащите 30% от одобрените доставки. Осреднено за периода на извънредното положение на едно дете се полагат близо 300 гр. сирене или кашкавал и около 2 кг плодове и зеленчуци, в зависимост от броя доставки, попадащи в периода 13 март – 13 май 2020 г.

По двете европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2019/2020 са изплатени общо 9,2 млн. лв.( 9 158 446 лв.)

От тях близо 7,7 млн. лв. са за реализирани доставки на пресни плодове и зеленчуци, на мляко и млечни продукти в училищата. Останалите средства, в размер на 1 514 422 лв., са за възстановяване на ДДС на одобрени фирми – изпълнители.

По схемата „Училищно мляко“ са издадени 143 акта за одобрение на 3 216 учебни заведения, включващи 420 187 деца и ученици. По нея са преведени близо 4,1 млн. лв. (4 049 532 лв.), като възстановеното ДДС е в размер на 804 918 лв.

По схемата „Училищен плод“ са издадени 177 акта за одобрение на 3 218 учебни заведения, в които учат 417 455 деца и ученици. Раздадените пресни плодове и зеленчуци до момента са за над 2,9. хил. тона, като остават да се предоставят още 1,34 хил. тона. Преведените средства са близо 3,6 млн. лв. (3 594 492лв.), от които 709 504 лв. са за покриване на ДДС.

Двете училищни схеми не са разработени за изхранване на децата в учебните заведения. Те имат за цел да възпитат трайни навици в децата да консумират пресни български плодове и зеленчуци и качествени млечни продукти, родно производство.

 

За автора

Сродни публикации