Въвеждат се предпазни мерки в споразуменията за свободна търговия » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Въвеждат се предпазни мерки в споразуменията за свободна търговия

Акценти

  • Предстои регламентът да бъде подписан на 13 февруари в Страсбург

Съветът на ЕС прие хоризонтална рамка за двустранни мерки

Днес Съвета на ЕС прие регламент, съгласно който ще се улесни включването на защитените мерки в търговските споразумения. Така те ще се прилагат ефективно и последователно.

По тази причина се очаква ЕС скоро да разполага с обща рамка за гарантиране на съгласуваност на защитните мерки, включени в споразуменията за свободна търговия.

Двустранните защитни мерки, свързани с търговски споразумения (позволяващи временното оттегляне на тарифните преференции), са предназначени да защитят конкретна местна промишленост. Заплаха за нея се явяват увеличаващият се внос на всеки продукт, който причинява или рискува да причини сериозни вреди на съответната индустрия.

Редовна практика е сключването на търговски споразумения между ЕС и трети страни. В тях често се включват двустранни защитни клаузи или други механизми за временно оттегляне на тарифни преференции или преференциално третиране. Досега двустранният защитен механизъм беше предлаган отделно във връзка с всяко търговско споразумение.

На този етап регламентът обхваща прилагането на споразуменията за свободна търговия между ЕС и Япония, ЕС – Сингапур и ЕС – Виетнам. Допълнителни търговски споразумения могат да бъдат добавени към обхвата на регламента в бъдеще чрез делегирани актове.

Предстои регламентът да бъде подписан на 13 февруари в Страсбург. Той ще влезе в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник.

 

Сродни публикации