Почти 84 млн.лв. ще е отстъпката от акциза за горивата за фермерите » Съвети в земеделието

декември 06, 2023

Почти 84 млн.лв. ще е отстъпката от акциза за горивата за фермерите

Акценти

  • Кандидатите могат да подават своите заявление в срок от 3 до 21 септември 2018 г.
  • През 2017 г. 8 250 земеделски производители са одобрени и са получили общо почти 84 млн. лева.

През 2018 г. по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ ще бъдат разпределени между земеделските стопани почти 84 млн. лв.

Кандидатите желаещи да получат финансова подкрепа могат да подават своите заявление в срок от 3 до 21 септември 2018 г. Паричните средства са предназначени в помощ на земеделските производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“. Подпомагането ще бъде под формата на намалена акцизна ставка на газьола, който се използва за изпълнение на механизираните дейности в първичното селскостопанско производство.

Всички земеделски производители, които са регистрирани като такива и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната на нея имат право да получат финансиране по схемата. Като допълнително условие те задължително трябва да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ.

В случаите, когато земеделските стопани отглеждат видове и категории животни, които не влизат в рамките на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

С всяка изминала година все повече земеделски стопани се възползват от възможността си да кандидатстват за финансиране по тази схема. Само за сравнение данните за последните две години сочат ръст от над 1 500 одобрени стопани. Данните са както следва:

  • През 2016 г. 6 716 стопани са одобрени по схемата финансова помощ и са получили над 82 млн. лева;
  • През 2017 г. 8 250 земеделски производители са одобрени и са получили общо почти 84 млн. лева.

По тази схема отстъпка от акциза за горивата земеделските производители ще могат да получават до 2020 г.

 

Сродни публикации