С всяка изминала година пожарите стават все повече » Съвети в земеделието

март 01, 2024

С всяка изминала година пожарите стават все повече

Акценти

  • През 2017 г. в резултат от пожари в Европа са унищожени повече от 1,2 млн. хектара горски площи

Горските пожари в Европа са унищожили територия по-голяма от площта на Кипър

Промените в климата личат с всяка следваща година. Това лято беше изключително горещо и сухо, а тези неблагоприятни метеорологични условия обхванаха голяма част от Европа. Сушата предизвика не само погиване на реколтата, но и много пожари.

Според годишния доклад на ЕК през 2017 г. в резултат от пожари в Европа са унищожени повече от 1,2 млн. хектара горски площи. Загиналите в тях са 127 човека, а нанесените щети са на стойности близка до 10 млн. евро.

За опазване на горските територии, почвата, здравето и живота ни, както и тези на идните поколения е необходимо да се предприемат мерки за предотвратяване на горските пожари.

От изложените данни става ясно, че с всяка следваща година опасността от горски пожари расте, защото се увеличават периодите на засушаване. От доклада става ясно, че за 2017 г. критични са били месеците юни и октомври. Именно тогава са се случили и големите пожари в Португалия и Северна Испания. Засегнати още са Централна и Северна Европа, а по-специално Швеция, Германия и Полша.

За съжаление повече от 25 % от изгорелите площи попадат в рамките на Натура 2 000. Това налага необходимостта от предприемане на спешни мерки за възстановяването им. Нужно е тези защитени територии да бъдат съхранени и опазени.

 

Сродни публикации