Все по-малко от храните в ЕС съдържат остатъци от пестициди » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Все по-малко от храните в ЕС съдържат остатъци от пестициди

Акценти

  • 44,7 % от изследванията в България не показват остатъци от пестициди
  • В 4,9 % от пробите са открити пестициди над максимално допустимата граница

Европейците продължават да ядат храна, която до голяма степен не съдържа остатъци от пестициди или съдържа нива на остатъчни вещества в законовите граници, показват последните данни от проучвания.

Повече от 96% от анализираните проби за последния годишен доклад за остатъчните вещества от пестициди в храните се намират в рамките на законовите ограничения; около 51% не съдържат никакви количествено измерими остатъци.

Комисарят на ЕС по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните заяви: „Както и през предходните години, този доклад потвърждава високото ниво на съответствие на храната с рафтовете в ЕС. Всяка година хиляди хранителни продукти се контролират от държавите-членки, за да се провери спазването на законовите ограничения: ние дължим това на европейските граждани, за да се уверим, че хранителната верига на ЕС не само остава най-строгата и контролирана в света, че сме много сериозни за непрекъснатото усъвършенстване. “

За установяване на резултатите са анализирани 84 657 проби за 791 пестициди.

96,2% (81,482) от пробите са в допустимите граници в законодателството на ЕС и 50,7% от тестваните проби не съдържат количествено измерими остатъци. През предходното отчитане  97,2% от пробите са в законоустановените граници и 53,3% са освободени от количествено измерими остатъци. Разликата се дължи главно на откриването на остатъци от хлорат, съединение. Целта е да се подпомогне текущата работа за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ).

По-голямата част от тестваните проби (67%) са с произход от държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия; 26,4% се отнасят за продукти, внесени от трети държави. При 6.6% от пробите произходът на продуктите не е известен.

Прагови ограничения бяха превишени при 2,4% от пробите за продукти от страни от ЕС и ЕИП, като правните ограничения бяха превишени в 7,2% от пробите от страни извън ЕС.

От 1 766 проби от храни, предназначени за кърмачета и малки деца, 98,1% са в границите, разрешени от законодателството на ЕС; 89,8% от пробите не съдържат количествено измерими остатъци.

От взети 5,495 проби от биологични храни  98.7% са в законоустановени граници; 83,1% от пробите не съдържат количествено измерими остатъци.

В България са изследвани 5 153 проби. От тях 44,7 % не съдържат пестициди, които могат да бъдат открити. 50,4 % от изследваните проби съдържат пестициди, които са над границата за откриване и под максимално допустимата граница. Останалите 4,9 % съдържат остатъци от пестициди над максимално допустимата граница.

 

Сродни публикации