Все повече хора не спазват забраните за бране на липов цвят » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Все повече хора не спазват забраните за бране на липов цвят

Акценти

  • Глобата за бране на липов цвят може да бъде в размер от 200 до 2 000 лв.

В Плевенско расте броя на нарушенията.

Там е забранено брането на липов цвят от дървета, които са общинска собственост. Все повече хора подават сигнали за нарушения на телефон 112. От там информацията се пренасочва към общинския отдел „Обществен ред и сигурност”. Сред нарушителите има много възрастни хора, но и деца. Съгласно Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Плевен е забранено брането на липов цвят от терени, които са общинска собственост. Недопустимо е чупенето и рязането на клони, а също и нанасянето на всякакви повреди по дърветата.

Определени длъжностни лица имат правото да съставят актове на нарушителите. Тези лица са определени от кмета на Община Плевен. Освен тях актове могат да съставят и служители на ОДМВР – Плевен. Така лице, което унищожи или увреди дълготрайна или декоративна растителност без да има писмено разрешени подлежи на глоба. Тя може да бъде в размер от 200 до 2 000 лв.

Важно е да се отбележи, че добиването на лечебни растения на общинска територия е допустимо само след издаване на разрешително и заплащане на такса. В Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на общината са обявени и цените за това.

 

Сродни публикации