Все повече млади фермери получават финансова подкрепа » Съвети в земеделието

април 25, 2024

Все повече млади фермери получават финансова подкрепа

Акценти

  • По подмярка 6.1 60% от младите фермери, които са получили финансиране са мъже, а останалите 40% са жени

Бъдещето на земеделието се крие в желанието и устрема за работа на младите.

Вчера, на 30 май 2019 г., в Аграрен университет – Пловдив се състоя откриването на втория Национален форум на младите фермери. Негов гост беше министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. По време на събитието тя коментира, че младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в Общата селскостопанска политика. Предвидено е това да остане така и в следващия програмен период. Организатор на форума е евродепутатът на Европейска народна партия Владимир Уручев. Според министър Танева се очаква бързо да приключи договорирането на одобрени  проекти по подмярка 6.1 „Млад фермер“ по Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Нейният бюджет в настоящия програмен период ще бъде разпределен за подпомагането на над 2 500 земеделски производители.

Очаква се в средата на месец юни да започне последният прием по подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. Статистиката показва, че половината от участниците по нея също са млади фермери. Министър Танева изрази своето задоволство от инициативността и желанието за работа, които проявяват младите хора у нас. Тя се надява, че именно по този начин ще се подпомогнат бързия подем и развитие на родното земеделие.

По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ също близо 25% от бенефициентите са млади земеделски производители. Интересното е, че по подмярка 6.1. 60% от младите фермери, които са получили финансиране са мъже, а останалите 40% са жени.

По време на форума бяха представени седем класирани проекта в Националния конкурс за млади фермери – 2019 г. Победителят ще бъде излъчен в края на форума. Той ще се състезава за Европейската награда за млад фермер в Брюксел.

Сред гостите на събитието бяха още проф. Христина Янчева, ректор на Аграрния университет в Пловдив и Ян Маес, председател на Европейската асоциация на младите фермери (CEJA).

 

Сродни публикации