Все повече земеделци използват дронове » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Все повече земеделци използват дронове

дрон за пръскане

Акценти

  • До 2025 г. дробове в земеделието ще се увеличат до 727 000 броя

С по-малко разходи на финансови средства и ресурси ще се постигне по-висока производителност.

Новите технологии навлизат във все повече и различни сфери от живота ни. Селското стопанство не остава по-назад. Дроновете са сред роботите, които се използват все по-усилено именно там. Те не само спестяват време и разходи, но и облекчават много от селскостопанските дейности.

Статистика сочи, че през 2018 г. участващите в земеделието дробове са били 60 000 на брой. До 2025 г. според прогнозите те ще се увеличат до 727 000 броя.

Паралелно с развитието на техниката се пораждат и потребностите от подобряване на някои машини, които към момента се използват активно в земеделието по цял свят. Както безпилотните автомобили така и тракторите могат да бъдат разработени така, че да нямат нужда от шофьор в кабината.

Заедно с  това и цифровизацията, която предстои, се очаква оптимизиране на средствата влагани в развитието на селското стопанство. След време машините и технологиите ще помогнат много за решаването на проблема с липсата на работна ръка. Ще се оптимизират използваните суровини, вода, препарати и т.н.

Прогнозите показват, че до 2025 г. приходите от продажба на подобни машини ще достигнат до 87,9 млрд. долара. Технологичната революция, пред която е изправено селското стопанство ще стимулира бързото навлизане на smart (умните) технологиите.

 

Сродни публикации