Все повече деца се хранят здравословно по училищните схеми » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Все повече деца се хранят здравословно по училищните схеми

Акценти

  • През учебната година 2017/2018 близо 159 000 училища са участвали в училищната схема на ЕС

Всяка държава-членка ще може да поиска по-висок размер на определената финансова помощ.

В рамките на училищната схема на ЕС децата в училищата и детските градини в държавите-членки получават мляко, плодове и зеленчуци. Само през 2017/2018 г. такива са раздадени на над 20 млн. деца.

Вчера беше прието разпределението на националния бюджет за схемите за плодове, зеленчуци и мляко в училищата за учебната 2019/2020 г. За плодове и зеленчуци средствата, които предстои да бъдат заделени са в размер на 145 млн. евро. За мляко и други млечни продукти те ще са 105 млн. евро. Освен това други мерки помагат на децата да придобият познания за селското стопанство и здравословното хранене.

Според доклада на Комисията през учебната година 2017/2018 близо 159 000 училища са участвали в училищната схема на ЕС. Тогава европейските деца са получили общо 255 500 тона пресни плодове и зеленчуци и 178 млн. литра мляко. Те са били на стойност над 182 млн. евро.

До края на месец януари страните, които желаят да участват в училищната схема на ЕС, ще  трябва да уведомят Комисията. Всяка държава-членка ще получи средства в зависимост от броя ученици в страната, а за млякото ще е важно възприемането на предишната схема.  Между 20-25% ще бъде частта, която националните органи ще могат да прехвърлят от разпределения бюджет от единия сектор към другия. В случай, че някои държави-членки откажат да поемат пълното си разпределение това ще може да се превърне в плюс за други. Страни, които имат нужда от по-висок размер на финансовата помощ ще могат да поискат тези неизползвани средства.

Държавите-членки ще са в правото си да избират по какъв начин да прилагат схемата. Те ще определят и какви селскостопански продукти да получат децата, какви ще са темите на образователните мерки. Осен това с национални средства ще може да се допълни финансирането на схемата.

Продуктите, които ще се разпределят следва да бъдат избрани съобразно здравето, околната среда, сезонността, разнообразието и наличността. Държавите-членки имат право да насърчават местни или регионални покупки, биологични продукти, къси вериги за доставки, екологични ползи, схеми за качество на селското стопанство.

 

Сродни публикации