Все още са малко сделките със зърно от новата реколта » Съвети в земеделието

април 21, 2024

Все още са малко сделките със зърно от новата реколта

Все още са малко сделките за търговия със зърно от новата реколта, започнаха да се оформят цените, каза Борис Ангелов, управител на стокова борса в Монтана. Той посочи че цените при фуражния ечемик са от 240 до 260 лв на тон от място, ако са закарани до пристанище цената е около 260-280 лв за тон. „За пшеницата все още няма изразени цени за Северозападния регион. Но, цените не се оформят много високи”, допълни Ангелов. За хлебната пшеница цената ще бъде около 260-270 лв за тон от място. Според него говори се и за по-високи цени, но това са стартовите цени, с които започва изкупната кампания. Борис Ангелов заяви, че на световния пазар има общо падане на цените на зърното, което се отразява и на нашите пазари. При пивоварния ечемик има договорености и са засети количества, като исканата цена засега е от 320 до 340 лв на тон, но цените, които се дават е 320 лв. на тон. Реални сделки със зърно все още няма, вървят сделките, които са с предварителни договорености.

 

За автора

Сродни публикации