Все още няма конкретизиране на изискванията за зелени плащания » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Все още няма конкретизиране на изискванията за зелени плащания

Все още няма конкретизиране на изискванията за зелени плащания, каза Христо Цветанов, експерт от Института за агростратегии и иновации. Той обясни, че в МЗХ се провеждат работни срещи с браншовите организации, между представители на министерството и на НПО-та все още се обсъждат нещата от регламентите и се очаква да се вземат национални решения, които са предмет на политически консенсус. „Въпросът е, че в момент, когато все още вървят дебати, една или друга група определено лобира за едни или други посоки в политиките от общото меню, което предлага регламента. Твърде рано е да се каже, че има установени някакви правила, които да станат достояние на фермерите и от там насетне да се търсят варианти как ще се прилагат”, каза Христо Цветанов. Според него, за фермерите още е рано да научат нещо, а самата администрация твърде късно взема решенията, тъй като другите държави са го направили още миналата година. Според специалистът има реална опасност земеделските стопани да не успеят да покрият изискванията за зелените плащания и да останат без субсидия. „Ще ви дам пример – ние сме длъжни да имаме 5% екологично насочени площи всяко едно от стопанствата и ако дойде някой съсед или собственик и иска да си ползва една част от тази екологично насочена площ, поставя под риск всичките плащания на самия фермер”, добави Христо Цветанов.

 

За автора

Сродни публикации