Водните площи трябва да се обезопасят » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Водните площи трябва да се обезопасят

Акценти

  • Експертите ще извършат проверки за готовността на водните обекти

Крайният срок за разработване на мерките е 17 май 2019 г.

Още няколко дни имат на разположение стопаните на водни площи, за да разработят мерки за тяхното обезопасяване. Те трябва да са готови до 17 май 2019 г. Това гласи заповед издадена от кмета на Община Кюстендил. В определения срок пред Общинската комисия по водоспасителна дейност и обезопасяване на водните площи трябва да бъдат представени разработените мерки.

Необходимо е степента на обезопасяване да бъде съобразена с изискванията в раздел втори от Наредбата за водноспасителна дейност и обезопасяване на водните площи.

Всички физически или юридически лица, на които е предоставено правото за стопанисване или ползване на водни площи трябва да ги обезопасят.

Стопаните и наемателите на водни площи, които искат да разкрият места за къпане, трябва да подадат необходимите документи в комисията.

Експертите ще извършат проверки за готовността на водните обекти. Чак след това те ще излязат с предложение за издаване на разрешение или отказ.

 

Сродни публикации