Водата в село Йоглав е с наднормено съдържание на нитрати » Съвети в земеделието

август 01, 2021

Водата в село Йоглав е с наднормено съдържание на нитрати

Акценти

  • Издадено е предписание на управителя на „ВиК Ловеч” АД

Трябва да се открият нови водоизточници за водоснабдяване на населението.

Наднормено съдържание на нитрати е открито във водата в ловешкото село Йоглав. От Регионалната здравна инспекция в Ловеч са забранили използването й за питейно-битови нужди от деца до 3 години. Препоръчително е и станалата част от населението да не я консумира.

Издадено е предписание на управителя на „ВиК Ловеч” АД. Необходимо е населението на Йоглав да бъде уведомено за установеното наднормено съдържание на нитрати във водата. Трябва да се извърши и обследване на причините за замърсяването. Ангажимент на дружеството е да направи проучване за включване на нови водоизточници за водоснабдяване на населението.

Години наред жителите на селото негодуват срещу лошото качество на водата, което я прави негодна за консумация. Инициативен комитет трябваше да реши проблема преди време, но явно не е успял.

 

Сродни публикации