Внимание: Сериозни повреди по лозите се очакват от първото поколение на шарения гроздов молец » Съвети в земеделието

юли 13, 2024

Внимание: Сериозни повреди по лозите се очакват от първото поколение на шарения гроздов молец

Акценти

  • До края на периода при ранните сортове череши в югозападните райони ще се наблюдава фаза узряване

През първата половина от следващия седемдневен период развитието на земеделските култури ще протича при необичайно високи за сезона температури.

В част от полските райони ще протича и при недостиг на влага. Падналите валежи през първата седмица на май бяха неравномерно разпределени. На места в Източна България твърде закъснели за есенните посеви. В част от източните райони, вследствие дефицита на почвена влага през първата половина от пролетта, състоянието на пшеничните посеви е критично.

В края на второто и началото на третото десетдневие се очаква промяна в агрометеорологичните условия. Прогнозират се валежи със стопанско значение, нормализиране на температурите и подобрение на условията за вегетацията на пролетните култури и на встъпилите в репродуктивен стадий от развитието си есенни посеви. През периода при пшеницата във високите полета ще протича фаза изкласяване, а в полските райони – цъфтеж, оплождане, формиране и наливане на зърното. При слънчогледа и царевицата ще се осъществява листообразуване. При лозата ще протича отделяне на реса и цъфтеж – фази критични за заразяване с мана и оидиум. През този период сериозни повреди по лозите нанасят гъсениците от първото поколение на шарения гроздов молец.

Подходящи условия за извършване на растителнозащитни пръскания ще има през първата половина от периода през по-хладните часове от деня.

 

За автора

Сродни публикации