Внасяне на магнезий и сяра преди сеитба » Съвети в земеделието

май 25, 2024

Внасяне на магнезий и сяра преди сеитба

Акценти

  • Много е важно нужните количества на магнезий и сяра да бъдат осигурени чрез използването на подходящи почвени торове

Магнезият и сярата са макронутриенти, които имат много голямо значение за развитието на зърнените култури. По тази причина те следва да бъдат включени в торенето, особено ако избраните за сеитба площи са бедни на сяра и магнезий.

Листното торене с двата макронутриента не е достатъчно, за да осигури на посевите нужните количества. За зимната пшеница с реколта от 8 т / дка зърно нуждата й от MgO е 35-45 кг/ха , а от S – 35-40 кг / ха. Междувременно, при листно торене с магнезиев сулфат хептахидрат под формата на 5% разтвор се добавят само 3,2-4,8 кг MgO и 2,6-3,9 кг S. Това е твърде малко. Недостатъчно е да бъдат задоволени хранителните нужди на зимните култури. По тази причина това торене следва да се третира като спомагателно.

Много е важно нужните количества на магнезий и сяра да бъдат осигурени чрез използването на подходящи почвени торове.

Добавяне на Mg и S преди сеитбата

Когато се използват торове, в които Mg и S са в лесно разтворими форми (напр. Магнезиев сулфат), на практика, преди сеитба на зърнени култури, не си струва да използването на високи дози. Причината е, че тези форми се разтварят лесно.

Тъй като зърнените култури имат високи изисквания към магнезия и сярата, те трябва да се допълват през вегетационния период. Това може да стане по два начина. По-малко разпространен метод е разпръскването на торове (например магнезиев сулфат) в късната есен.

Сеитбата в късна есен има смисъл по-скоро на по-тежки почви малко преди зимната почивка (колкото по-кратък е периодът до замръзване, толкова по-малък е рискът съставките да се отмият от почвата). В случай на пясъчни, по-леки почви, е разумно да се използват такива торове в началото на пролетта. Тогато има и временни размразявания на почвата (торът трябва да успее да се разтвори и да проникне по-дълбоко в почвата).

За да обобщим интензивните технологии за отглеждане на зърнени култури, се препоръчва дозата на магнезий и сяра да се разпредели на две части, т.е. преди сеитба (по-ниска доза (1/4 – 1/3), дадена заедно с NPK торове и в края на есента или през ранна пролет (определено по-висока доза 3/4 – 2/​​3) 2-3 седмици преди внасяне на азотни торове.

 

Сродни публикации