Как влияе резитбата върху растежа и развитието на дръвчетата » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Как влияе резитбата върху растежа и развитието на дръвчетата

Как влияе резитбата върху растежа и развитието на дръвчетата

Една от основните задачи на резитбата при овощните видове е да се постигне баланс между растеж, плододаване и качество на плодовете.

Това може да се получи при добро познаване физиологията на овощните видове и влиянието на резитбата върху растежа, залагането на плодни пъпки и плододаването. Чрез резитбата на овощните видове се постигат няколко основни цели:

  • 1) формиране на различни типове корона;
  • 2) подобряване условията за проветряване и осветяване на всички части на короната с цел подобряване ефекта от растителна защита и образуване на качествени плодове;
  • 3) регулиране на растежа, добива и качеството на плодовете;
  • 4) подмладяване на плододаващата дървесина за удължаване периода на плододаване.

При овощните видове в зависимост от етапите на развитие се прилагат различни видове резитби, които имат различни цели. След засаждането на посадъчния материал, в първите 1-3 години от развитието му, се извършват резитби имащи за цел да осигурят добро начално развитие, както на кореновата система така и на вегетативната част и по-ранно встъпване в плододаване. Освен това през този период се полагат основите на бъдещата корона. За целта след засаждането на дръвчета се извършва съкращаване на определена височина, която се определя от вида на избраната корона.

При втората зимна резитба се оформят  броят и разположението на първите скелетни клони.

При извършване на каквато и да е по вид резитба трябва да се има предвид едно основно правило – колкото по-силна е резитбата през невететационния период, толкова по-силен е растежа по време на вегетация.

Ето защо  през началния период от развитието на дръвчетата трябва да се прилагат минимални резитби. Само в случай на образуване на много едногодишни леторасти и много силен растеж се прилага премахване на излишните и съкращаването на избраните за скелетни клони и водача с 1/3. Силната резитба през този период намалява листната повърхност, а от там следва и по–слабо хранене и развитие на кореновата система.

При овощните видове съществува силна зависимост между развитието на надземната и подземната части на растенията.

При младите растения, които се намират в период на начален растеж, силната резитба има определено отрицателен ефект. Тя предизвиква излишно силен растеж и короната се сгъстява прекомерно. По този начин растението се насочва не към плододавне, а към образуване на излишна дървесина. Поради тази причина встъпва по-късното в плододаване. При формиране на корона тип „подобрена етажна“ през третата зимна резитба се оформя следващия скелетен клон. Той се разполага на 50-60 см от първия етаж. Освен това се оформят продължителя на скелетния клон от първия етаж и скелетните разклонения по него. Следващите резитби се извършват по същата схема. При този тип корона, освен първите 3-4 скелетни клони на първи етаж по протежение на основното стъбло се оформят още 4-6 скелетни клони. Те се разполагат спираловидно. На даден етап от развитието дръвчетата достигат определена височина. В зависимост от технологията на прибиране земеделският стопанин решава на каква височина да извърши ограничаване. Това, което трябва се знае, е че съкращаването на основното стъбло се извършва на стара дървесина / дву или тригодишна/. По този начин не се предизвика нов силен растеж.

 

За автора

Avatar

Завършва ВСИ “В. Коларов“ (Аграрен Университет, гр. Пловдив) специалност "Селекция и семепроизводство", след което придобива квалификация: Агроном селекционер. След завършване започва работа като научен работник в Институт по захарно цвекло - Шумен. В периода, в който работи към института специализира във Франция "Технологии по прибиране на селскостопански култури". От 2015 година работи активно в областта на биологичното земеделие.

Сродни публикации