Влизат в сила промените в наредбата за сортоизпитване » Съвети в земеделието

септември 28, 2023

Влизат в сила промените в наредбата за сортоизпитване

Акценти

  • Отпада изискването определящо крайния срок за сключване на договор за сортоизпитване за многогодишни треви

От днес, след обнародване в държавен вестник влизат в сила промените направени чрез Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България.

Съгласно направените промени отпада изискването определящо крайния срок за сключване на договор за сортоизпитване за многогодишни треви.

Законоустановен е срокът на сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност (РХС) и за биологични и стопански качества (БСК), който трябва да е не по-малък от две години. От днес възниква задължението за декоративни, медицински и ароматни растения срокът за сортоизпитване за РХС да бъде с минимална продължителност една година, ако резултатите са убедителни и покриват изискванията на методиките на UPOV и протоколите на CPVO.

Промени има и в Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1.

Има въведени изменения и за предоставяното в ИАСАС необходимо количество посевен или посадъчен материал, предназначен за сортоизпитване съгласно приложение № 13. Промените засягат културите: бакла и рапица.

 

Сродни публикации