Влизат в сила нови стандарти за здравеопазването на животните » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Влизат в сила нови стандарти за здравеопазването на животните

Акценти

  • Страната ни е с признат официален статут от OIE

По време на Генералната сесия на OIE бяха приети 33 резолюции.

87-то издание на Генералната сесия на асамблеята на делегатите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) се проведе в периода 26-31 май 2019 г. Тя премина под председателството на д-р Марк Шип, председател на OIE и делегат на Австралия. Участниците в събитието бяха повече от 1000. Сред тях имаше делегати от 182 страни  членки на OIE, учени и наблюдатели от 71 международни организации и регионални партньори. Българските представители на събитието бяха д-р Дамян Илиев, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), д-р Цвятко Александров, заместник изпълнителен директор на БАБХ. На Сесията присъстваше и екип от експерти от ведомството с ресори здравеопазване и хуманно отношение към животните.

33 резолюции във връзка с изменения на съществуващи или с въвеждането на нови международни стандарти от глобално значение в областта на здравеопазването на животните и хуманното отношение бяха приети по време на Сесията. По този начин бяха потвърдени задълженията на страните членки на OIE. Те трябва да спазват международните стандарти на Организацията. За целта се ангажираха с изпълнението на новите санитарни предизвикателства (нови заплахи от заболявания). По този начин следва да се подпомогне опазването на здравето на животните, безопасността на храните и поминъка на хората.

Страни „свободни от заболявания“

ваксина - лекарства

Сертификати за официално признат статут на страни „свободни от заболявания“, включително и за одобрени от OIE национални програми за контрол на заболяванията бяха връчени на 11 държави. Страната ни е с признат официален статут от OIE. Той е за всички заболявания, които организацията признава. Изключение от тях прави Чумата по дребните преживни животни. Чрез официалния статут от OIE по отношение на заболяванията по животните се гарантира сигурността в търговските взаимоотношения между държавите. Така се допринася и за икономическата стабилност на страната.

Африканска чума по свинете

Към момента в светове мащаб с приоритет е ситуацията със заболяването Африканска чума по свинете (АЧС). По време на сесията беше обсъдено глобалното му разпространение. Болестта е пряка заплаха за по-голямата част от популациите на свине в световен план.

OIE стартира глобална инициатива за контрол на АЧС. Инициативата и желанието това да се случи дойде от държавите членки. За целта е предвидено да се използва механизма GF-TADs – Глобална рамка за прогресивен контрол на трансграничните болести при животните за разработване, подобряване и хармонизиране на партньорствата, и за постигане на ефективна координация на национално, регионално и международно равнище. GF-TADs групи вече са създадени в Европа, Азия, Северна и Южна Америка. Очаква се през септември страната ни да бъде домакин на следващата среща на постоянната група от експерти по АЧС в Европа. Тя се провежда в рамките на GF-TADs.

Дискусия беше проведена във връзка с важността от докладване на възникнали огнища чрез Световната информационна система за здравето на животните (WAHIS). По този начин се допринася значително за изграждането на по-точна и подробна картина за развитието на болестта. От 26 април до 9 май 2019 г. чрез платформата са качени и обявени над 1322 огнища. Новите нотификации за АЧС са 157. През второто полугодие на 2018 г. са нотифицирани огнища на АЧС в 25 страни в Европа, Африка и Азия.

За засегнатите от болестта страни с висок приоритет е нейният контрол. Така стоят нещата и за държавите, в които болестта още не се е разпространила. OIE призова държавите членки да гарантират, че прилагат международните стандарти и практики за ефективен контрол. В него се включва органите за митнически и граничен контрол, свиневъдството, университетите, органите за управление на горското стопанство, ловните сдружения, туристическите организации и организациите за транспортиране на животни.

Kампания „ASF Kills Pigs“

В началото на 2019 г. OIE стартира кампанията „ASF Kills Pigs“. Нейната цел беше да повиши информираността на засегнатите страни и обществеността. Кампанията първоначално беше разработена на 5 езика (френски, английски, испански, мандарин и руски). По искане на много страни тя вече се адаптира и актуализира постоянно и на други езици. България e изпратила своите информационни материали на български и те вече са публикувана на сайта на OIE.

По време на Сесията бяха преразгледани и болестта бяс, програмите за контрол и стратегията за глобално изкореняване на заболяването до 2030 година. Беше приета Глава за „Инфекция с вируса на бяс“. Преработеният стандарт включва насоки за страните да прилагат на доброволен принцип официално одобрените от OIE национални програми за контрол на бяс, които са насочени към кучета.

Стана ясно още, че и борбата срещу антимикробната резистентност е тема с все по-голяма значимост.

 

 

Сродни публикации