Високо остава нивото на река Дунав » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Високо остава нивото на река Дунав

Акценти

  • Кметът на община Русе е подготвил заповед за опасност втора степен

Във Видин продължават ежедневните наблюдения на дигите.

Повишава се нивото на река Дунав в община Русе. По тази причина е обявена първа степен за повишено внимание.

Кметът на общината е подготвил заповед за опасност втора степен. Ако тя бъде издадена ще започне постоянно наблюдение на речното равнище.

Спасимир Димитров от дирекция „Обществен ред и сигурност“ коментира, че местата, които са без хидротехнически съоръжения за защита, могат да бъдат залети. Необходимо е там да няма инертни, насипни и опасни товари, съобщи БНР.

Към момента се следи и нивото на реките Русенски Лом и Янтра. За сега при тях няма разливи нищо, че са пряко зависими от река Дунав.

Всички защитни съоръжения са изградени за ниво от 881 см. Настоящият воден стоеж е на повече от метър под това ниво. По тази причина няма опасност от заливане на бреговата част.

Все още е в сила първият етап от плана за действия при високи води на река Дунав във Видим. Там се извършва ежедневно наблюдение на дигите по река Дунав и корекции на притоците. Четирите помпени станции за отводняване от подпочвени води са в действие.

Предвидено е при нужда да бъдат пуснати и още. През последното денонощие е отчетено понижение на реката в размер на 8 см.

 

Сродни публикации