Високи финансови резултати отчитат през стопанската 2012 – 2013 година земеделските кооперации в Свищовско » Съвети в земеделието

декември 01, 2023

Високи финансови резултати отчитат през стопанската 2012 – 2013 година земеделските кооперации в Свищовско

Високи финансови резултати отчитат през стопанската 2012 – 2013 година земеделските кооперации в Свищовско. Това информира за Игнат Ангелов, председател на Съюза на земеделските кооперации “Дунав 2000“. До 30 април всички земеделски кооперации в региона проведоха отчетни събрания. Те отчетоха висок добив от пшеница – 585кг. за декар. За сравнение средният добив от тази култура през 2012 година е бил 480кг. или увеличението е с повече от 100кг. През 2012 година средният добив от царевица е бил от 400кг., докато през изминалата година са отчетени резултати от 950кг. за декар. При слънчогледа средният добив през 2012 година е 250кг., а през 2013 година – 350кг. “Това са числа, които говорят красноречиво за стопанските резултати през 2013г. Вторият момент, който искам да отбележа, е, че се увеличиха и инвестициите за нова техника, за повишаване конкурентноспособността на нашето производство като инвестициите за регионалния съюз са над 6млн. лева“, посочи Игнат Ангелов. Той обясни, че също така се е повишил размера на наема на земята в кооперациите, което, по думите му, е един непрекъснат стремеж, да се привличат повече земи на земеделските собственици на земя, като наемът се движи от 40 до 55 лева за декар. “Най-висок е наемът в земеделска кооперация „Козловец” – 55 лв., „Морава” – 55лв., „Александрово” – 50лв., което е едно добро постижение“, каза Игнат Ангелов. От положителните отчетени тенденции, то отбеляза, че се обръща внимание за разрешаване на социалните проблеми в земеделските кооперации, по създаване на нови работни места, създаване на работа за безработните хора в селата, за подпомагане на болни, на детски градини, на училища, Клуб на пенсионера”, разрешаване на социалните проблеми на селата със снегопочистване и други такива проблеми на инфраструктурата на селата.

 

Сродни публикации