Високи са отчетените добиви на домати към момента » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Високи са отчетените добиви на домати към момента

Акценти

  • Увеличение на продукцията (тона) от маслодайна рапица с 32,8 %

Реколтирането тази година върви с по-бавни темпове за някои от есенните култури в страната. Данните показват, че за същия период през 2017 г. са обработени със 7 % повече общи площи с пшеница. Прибирането на продукцията от ръж, ечемик и тритикале пък върви още по-бавно и от това. При маслодайната рапица и пшеницата средните добиви показват по-ниски стойности в процентно отношение. До момента най-ниски са количествата на реколтата от ечемик. Там намалението е с цели 22,1 %.  Общата продукция от маслодайна рапица пък отчита ръст от 32,8 % спрямо предходната година.

Процентното изменение в количеството на прибраната реколта от различните култури е както следва:

  • Намаление на продукцията (тона) от ръж с 3,2 %;
  • Намаление на продукцията (тона) от пшеница с 11,1 %;
  • Намаление на продукцията (тона) от тритикале със 17, 1 %;
  • Намаление на продукцията (тона) от ечемик с 22,1 %
  • Увеличение на продукцията (тона) от маслодайна рапица с 32,8 %.

Тази година има повишение в количествата на прибраната продукция от пролетни култури. Това се дължи най-вече на увеличението на реколтираните площи. При доматите и дините въпреки забавянето на дейностите по прибиране на продукцията към момента са отчетени по-високи средни добиви.

Култури като леща, овес, силажна царевица, градински и фуражен грах, фасул отчитат не само по-ниски стойности на реколтираните площи, но и по-ниски средни добиви. Единственото изключение от изброените е силажната царевица, при която средния добив е с 35,4 % по-висок спрямо миналогодишния.

При тютюнът тип „Ориенталски“ има отчетено повишение както на реколтираните до момента площи, така и на цялото количество продукция и средния добив.

 

Сродни публикации