Високите температури ще са причина за листни пригори и листопад при овошките » Съвети в земеделието

юни 02, 2023

Високите температури ще са причина за листни пригори и листопад при овошките

Акценти

  • През третото десетдневие на август започват агротехническите срокове за сеитбата на рапицата

След краткотрайното захлаждане агрометеорологичните условия отново ще се определят от относително сухо, топло, а през втората половина от периода – и от горещо време.

Прогнозираните високи температури в края на второто и началото на третото десетдневие на август ще подтискат асимилационните процеси при късните земеделски култури.

На места в южните райони ще бъдат причина за възникване на повреди:

  • -листни пригори и преждевременен листопад при овошките;
  • -окапване на цветовете и завръзите при отглежданите за късно производство зеленчуковите култури (тиквички, краставици, зелен фасул).

През периода голяма част от късните полски култури ще приключат развитието си. При слънчогледа ще се наблюдава масово кафява и пълна зрелост. Средно късните хибриди царевица ще встъпят във восъчна зрелост. При късните хибриди ще протича наливане на зърното и фаза млечна зрелост. При соята ще се наблюдава фаза узряване.

През периода ранните бели винени сортове грозде в южните райони ще достигат технологична зрелост. При късните червени сортове ще се наблюдава прошарване (омекване) на зърната. Тази фаза е критична за заразяване на гроздето със сиво гниене. Особено критична е  в лозовите масиви, претърпели повреди от градушки, гроздови молци и брашнеста мана.

През следващия период валежи със стопанско значение не се прогнозират. Това ще налага прилагане на повишени поливни норми при вторите култури и късните хибриди царевица. Валежите в средата на август, с изключение на места в западните и централните райони, бяха под бяха под 10 l/m² и не доведоха до съществена промяна в нивата на влагозапасите в горните почвени слоеве. И през следващия период на много места в полските райони сухата почва ще възпрепятства качественото провеждане на дълбоката оран и предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимна рапица. През третото десетдневие на август започват агротехническите срокове за сеитбата на рапицата.

През разглеждания период остава опасността от възникване на пожари, особено в случаите на неумело боравене с огън, както при едногодишните, така и при трайните насаждения. Задължително условие за техниката, работеща на полето е двигателите с вътрешно горене да са снабдени с искрогасители.

Дукена Жолева

агрометеоролог в НИМХ

 

За автора

Сродни публикации