Висока одиторска оценка от DG SANTE получи БАБХ » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Висока одиторска оценка от DG SANTE получи БАБХ

Акценти

  • По време на одита и пред експертите на ЕК за производство и влагане на подобрители са проверени 8 предприятия

Kонтролът върху употребата на добавки и ароматизанти в храните у нас отговаря на европейското законодателство.

За периода 12-20 март Генерална дирекция „Здраве и безопасност на храните“ (DG SANTE) на Европейската комисия (ЕК) извърши одит. Той беше свързан с оценка на системата за официален контрол на употребата на подобрителите на храни в България.

Одиторите са констатирали съответствие между прилагането на мерките за контрол при употребата на добавки и ароматизанти в храните от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и спазването на европейското законодателство. Високите критерии на ЕК са били спазени. Такива са и резултатите от проверките извършени в другите страни членки на Европейския съюз.

С експерти на централно и областно ниво от БАБХ са проведени срещи. Те са се състояли във връзка с упражнявания контрол върху употребата на добавките и ароматизантите в храните. Обсъдени са начините за осъществяване на официален контрол. Такива се прилагат в обектите за производство на подобрители в храните и в предприятията, които влагат в крайните продукти добавки и ароматизанти.

По време на одита и пред експертите на ЕК за производство и влагане на подобрители са проверени 8 предприятия. Те са били в София, Пловдив, Карлово и Димитровград.

На заключителната среща от мисията екипът от одитори е изразил своето задоволство от постигнатите резултати. Заложените и изпълняваните от компетентните органи в България проверки са с по-висока честото за контрол спрямо отчетената в проверените досега държави.

 

Сродни публикации