Винопроизводители да имат достъп до ПРСР, настоява лозаро-винарската камара » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Винопроизводители да имат достъп до ПРСР, настоява лозаро-винарската камара

Сектор "вино" да се включи към т. нар. чувствителни сектори с приоритетно подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. За това настояха от Националната лозаро-винарска камара (НЛВК).
От камарата са недоволни, че публикуваният проект на Наредба за подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 – 2020 г. лишава винопроизводителите от възможности за участие с проекти.
От бранша защитиха тезата си с това, че са стратегически, силно експортно ориентиран и имиджов продукт за България. "Това е поредният акт на държавата, който ощетява винопроизводителите и неглижира един от най-важните сектори в българското земеделие", посочи председателят на НЛВК.
Той отбеляза още, че макар виното да не е сред ембарговите стоки на Русия, продажбите на руския пазар са спаднали с около 63% последните години заради влошената като цяло икономическа среда там. От бранша са се отказали освен това от досегашните форми на подпомагане от Националната програма с надеждата да получат достъп до по-добро финансиране от ПРСР.
Винопроизводителите се нуждаят от инвестиции за модернизация на съществуващи винарски изби или изграждане на нови, както и за развитие на винения туризъм в страната.
Зам.-министър на земеделието и храните Васил Грудев, който участва в пресконференцията на НЛВК, не обеща промяна в приоритетите на финансиране по програмата, които засега са четири – чувствителните сектори плодове, зеленчуци, мляко и месо.
"Тук съм на първо място, защото диалогът не трябва да бъде прекратяван и, на второ, за да засвидетелствам уважението на МЗХ за това, че вашият сектор функционира, бори се с предизвикателствата (външни и вътрешни) и стои добре на световния и европейски пазар", посочи зам.-министърът.
Грудев подчерта, че чувствителните сектори са заложени в ПРСР и са нейният фокус. По думите му обаче това не означава, че проекти за винопреработка няма да са допустими за програмата и лишени от еврофинансиране.
"Категорично не е така. Просто казваме, че когато имаме един проект за преработка на зеленчуци и един за преработка на винено грозде, ще бъде дадено предимство на зеленчуците", посочи той.
Васил Грудев аргументира решението с факта, че според анализите в сектора над 10 пъти са спаднали производството и преработката на български зеленчуци за сметка на вносните.
"Затова в новата програма изрично е заложено изискването за суровинна обезпеченост на преработката от регистрирани в България земеделски производители или собствраено производство. Тази суровинна база трябва да покрива поне 50 на сто от интензитета на цялата преработка", обясни той.
Зам.-министърът изрази оптимизъм, че от общия финансов ресурс на програмата ще останат достатъчно средства и за винопроизводителите, макар те да не се ползват от бонусни точки като чувствителен сектор.
"Длъжни сме да искаме максимума и в крайна сметка всичко е въпрос на постигането на консенсус", каза председателят на НЛВК. По думите му след днешната среща диалогът на винопроизводителите с МЗХ ще бъде стимулиран и той изрази надежда да се достигне до решение на проблема.
"Важното е по легитимен път да достигнем до резултат за бранша", каза още председателят, който не изключи варианти на протест и сезиране на ЕК за проблема в случай, че не срещнат необходимото разбиране.

 

За автора

Сродни публикации