Вижте ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

юни 25, 2022

Вижте ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

Акценти

  • По 17 021,85 лева на хектар ще получат земеделските стопани с допустими площи по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци

Предстои изплащането на средствата на земеделските стопани с допустими площи и доказали необходими добиви.

Със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите са определени ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за 2018 г. Размерът на подпомагането на хектар е в пряка зависимост от общите установени площи по всяка схема, които спрямо предходната година нарастват по повечето схеми.

По схемата за обвързано подпомагане за плодове (основна група) ставката е:

  • 1 759,98 лв./ха за първите 30 ха;
  • 1 173,32 лв./ха за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.

Заповедта може да видите ТУК.

По схемата за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) средствата, които ще бъдат платени са, както следва:

  • по 1 006,17 лв./ха за първите 30 ха;
  • по 670,78 лв./ха за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.

Заповедта може да видите ТУК.

По схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група) плащанията ще са:

  • по 1 277,62 лв./ха за първите 30 ха;
  • по 851,75 лв./ха за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.

Заповедта може да видите ТУК.

В рамките на схемата за обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши) ще бъда платени средства в размер на:

  • 735,49 лв./ха за първите 30 ха;
  • 490,33 лв./ха за допустимите площи по схемата над 30-ия хектар.

Заповедта може да видите ТУК.

По 17 021,85 лева на хектар ще получат земеделските стопани с допустими площи по схемата за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци. За целта трябва да бъдат доказани необходимите добиви.

Заповедта може да видите ТУК.

Предстои изплащането на субсидията на земеделските стопани, които са кандидатствали по схемите, имат допустими площи и са доказали необходимите добиви.

 

Сродни публикации