Вижте ставките за обвързана подкрепа на крави, овце, кози и биволи » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Вижте ставките за обвързана подкрепа на крави, овце, кози и биволи

Акценти

  • 367,30 лв. ставка за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни по схемата за обвързано подпомагане за биволи за 2018 г.

За месодайна крава под селекционен контрол плащането на животно е равно на 197,54 лв.

На 12 декември 2018 г. са издадени няколко на брой заповеди за определяне размера на ставките за обвързано подпомагане на:

  • млечни крави;
  • месодайни крави и/или юници;
  • млечни и месодайни крави под селекционен контрол;
  • овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
  • биволи.

Размер на ставките

Така по схемата за обвързано подпомагане за млечни крави за 2018 г. ставката за едно допустимо за подпомагане животно е равна на 301,15 лева.

152,55 лева е дължимото плащане за едно допустимо за подпомагане животно по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници за 2018 г.

По схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. животновъдите ще получат по 197,54 лв. за едно допустимо за подпомагане животно. Тази стойност важи за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни. За над 250-тото допустимо за подпомагане животно ставката вече се равнява на 158,03 лв.

По схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол за 2018 г. за първите 300 (включително) допустими за подпомагане животни ставката е равна на 73.34 лева на животно. За останалите над 300-ното допустимо за подпомагане плащането вече се променя на 58.67 лв. на животно.

По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол за 2018 г. размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно е 542,58 лева. Това е ставката за първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни. За над 250-тото допустимо тя вече се променя на 434,06 лева на животно.

За първите 250 (включително) допустими за подпомагане животни плащането по схемата за обвързано подпомагане за биволи за 2018 г. е равно на 367,30 лева на животно. За над 250- тото допустимо за подпомагане ставката е равна на  293,84 лева на животно.

 

Сродни публикации