Вижте оценките за административно съответствие на проектите за енергийна ефективност » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Вижте оценките за административно съответствие на проектите за енергийна ефективност

Акценти

  • За проектните предложения по цитираните процедури ще бъдат изготвени техническа и финансова оценка

Изготвени са оценките на административно съответствие и допустимост на 47 броя проектни предложения.

Те са подадени чрез ИСУН по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“.  Списъкът с проектите, които не преминават на последващ етап – техническа и финансова оценка може да видите ТУК.

Предстои за проектните предложения по цитираните процедури да бъдат изготвени техническа и финансова оценка. След това ще бъде издаден и оценителен доклад. Допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на административни договори. Това ще стане след приключване на процедурата по обжалване.

 

Сродни публикации