Вижте новите разяснения по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 (РЕЗЮМЕ) » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Вижте новите разяснения по подмярка 5.1 на ПРСР 2014-2020 (РЕЗЮМЕ)

УО на ПРСР 2014-2020 публикува актуални разяснения по въпроси по подмярка 5.1 от ПРСР 2014-2020.

В изготвеното резюме може да видите основна информация, свързана с отворената процедура за  по подмярка 5.1.ВИЖТЕ Я ТУК

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg. Ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

 

За автора

Сродни публикации