Вече се приемат документи по схемата за доилна техника » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Вече се приемат документи по схемата за доилна техника

Акценти

  • Плащанията ще бъдат преведени по банков път след доказване на целевото изпълнение на инвестицията

Кандидатите могат да участват по схемата до края на месеца.

От днес, 3 юли 2019 г., започна приемът по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Животновъдите, които искат да кандидатстват за финансово подпомагане могат да го направят до 31 юли 2019 г. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта.

Чрез средствата, отпускани по схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции. Максималният размер на подпомагане е не повече от 25 хил. лева. Плащането се предоставя под формата на субсидия. Тя следва да послужи за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в:

  • стационарни и мобилни доилни съоръжения;
  • оборудване за съхранение на мляко;
  • съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.

Предвидено е плащанията да бъдат преведени по банков път след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

За периода на прилагане на схемата е нотифициран максимален бюджет  в размер на 2 млн. лева. С решение на УС на ДФЗ половината от тях, или 1 млн. лева, ще бъдат разпределени за 2019 г.

Финансовото подпомагане по тази схема трябва да стимулира земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си. По-специално целта е те да намалят производствените си разходи.

По схемата могат да подават документи земеделски стопани, които са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване. Могат да участват организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Схемата за държавната помощ, указанията и документите към тях, са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“.

 

Сродни публикации