Вече измерваме щетите от климатичните промени с милиони евро » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Вече измерваме щетите от климатичните промени с милиони евро

Климатичните промени по света засягат и нашата страна – и то с човешки жертви и с много материални щети, измерими вече в милиони евро. Това каза проф. Христо Пимпирев – директор на Българския антарктически институт и дългогодишен ръководител на българските антарктически експедиции. Ученият е и професор по история на Земята в Софийския университет.

Нашата планета е една динамична система и България е част от нея. „Наводнения с жертви имаше в Хърватия и в Сърбия, както и в Китай“, припомни проф. Пимпирев. Той отбеляза, че зачестяват и други природни бедствия, като тайфуните и земетресенията в Япония.

"За промяната на климата играе роля и човекът, защото човечеството замърсява хищнически атмосферата", коментира експертът. Той заяви, че използването на двигателите с вътрешно горене, на тежката металургия и изсичането на тропическите гори води до нарушаване на баланса в природата, а след това тя ни се отплаща.

Проф. Пимпирев отбеляза, че е доказано как през последните 40-50 г. в световен мащаб метанът в атмосферата се е увеличил със 100%, а въглеродният диоксид – с почти 60-70 %. Всичко това води до парников ефект, топене на ледниковите "шапки" и повишаване на морското ниво. Така се променя циркулацията на въздушните маси и затова има наводнения в различни места по света, а на други има засушавания, обясни ученият.

Той изтъква, че в световен мащаб трябва да се предприемат действия за намаляване на вредните емисии в атмосферата, така, както, когато беше установено, че имаше изтъняване на озоновия слой. Преди години бяха взети мерки и сега озоновият слой "се запълва", коментира антарктикът.

В крайна сметка, климатичните промени, които засягат целия свят, засягат и нашата страна. У нас през последната година имаше доста сериозни наводнения, които са резултат от глобалните климатични промени, коментира той.
В тази връзка трябва ние, българите, да се замислим и да допринесем да не се замърсява околната среда, да не се насища атмосферата с въглероден диоксид и с метан, призова ученият.

Той отбеляза, че всяка година българските антарктици изследват Ледения континент, защото на него най-добре се установяват настъпващите климатични промени в света. Полярните региони, и по-специално Антарктика, като континент, който се намира на Южен полюс, са лакмусът на климата на Земята.

 

За автора

Сродни публикации