Вече е разрешено събирането на билки и лечебни растения в Национален парк „Рила“ » Съвети в земеделието

март 01, 2024

Вече е разрешено събирането на билки и лечебни растения в Национален парк „Рила“

Акценти

  • Заплащат се такси в зависимост от това какви видове и в какви количества ще бъдат събираните растенията

От вчера, 30 юли на територията на  Национален парк „Рила“ вече е позволено да се събират лечебни растения със стопанска цел. Ясно определени са количествата и вида на растенията и билките, които могат да се берат. Определени са и позволените за целта места. Тези дейности могат да продължат до 31 октомври 2018 г.

Всички лица, които се занимават с билкарство и имат желание през определения период да събират лечебни растения и билки могат да подадат заявления по образец. Това става  в офиса на съответния парков участък или в Централния офис на Дирекцията. Заплащат се такси в зависимост от това какви видове и в какви количества ще бъдат събираните растенията. Дължимите такси отговарят на утвърдените в Тарифата за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитените територии – изключителна държавна собственост.

Всеки получил разрешение за събиране на растения е длъжен стриктно да спазват режима и нормите в Национален парк „Рила“ съобразени със Закона за защитените територии, Закона за лечебните растения, Плана за управление на НП „Рила”, изискванията по противопожарна безопасност, указанията на длъжностните лица и условията посочени в разрешителното.

 

Сродни публикации