Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните сгради за отглеждане на говеда  » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните сгради за отглеждане на говеда 

Акценти

  • При вързаното отглеждане на всички категории животни фронтът на хранене е равен на широчината на леглата

Общи ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания

Животновъдните сгради се изграждат според вида на животните и целта, за която се отглеждат.

Теренът за изграждане на нови животновъдни обекти отговаря на следните изисквания:
– да е с наклон не по-малък от 1% и нивото на подпочвената вода да е най-малко на 2 м
– да е съобразен с минималните разстояния между два различни обекта, отглеждащи един и същ вид животни:
– за отглеждане на говеда не по-малко от 15 метра
– за промишлено отглеждане на птици не по-малко от 200 метра
– за отглеждане на свине – не по-малко от 500 м
– за отглеждане на други видове животни – не по-малко от 15 м
– да е на достатъчно отстояние от индустриални предприятия

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации